индекс

Отражението на масонството в България

66 години, 6 месеца и 6 дни - 6666 -това е времето от 03.03.1878 г. до 09.09.1944 г. - времето, в което масоните не бяха официално забранени - времето на Антихриста. ЗЗД забрани на книга, но не отмени действието му. Звярът беше само ранен по времето на така наречения комунизъм, а новото му време започна официално да тече отново на 10.11.1989 г. Но то има край...

Масонството на Балканите

В Белград през 1847 г. е основана ложата «Али Коч», която съставила филиали в Русе, Видин, Свищов, Ниш, Варна и Никопол.

През 1865 г. турският губернатор на Видин Пазвантоглу и френският консул Кличиян основали масонска ложа във Видин, в която не участвуват българи. Турските масони-реформатори започнали да назначават българи, членуващи в смесените ложи на империята, за административни и църковни служители в съответните градски и селски общини, образували смесени общества, читалища, дружества, училища, лицеи (Галата сарай), печатни органи и др. там, където имало смесени ложи, за прикритие на дейността си.

Такива са били смесените общества в Цариград, Букурещ, Русе, Свищов, Шумен, Белград, Галац и Браила, “Тайната дружина на верните приятели”, Добродетелната дружина, Българското общество, Млада България, Българското книжовно дружество, читалище “Братска любов”, читалище “Зора” в Русе, читалище “Селски труд” в Бяла черква, комитетът “Каран” в Червена вода, Тайният революционен комитет в Букурещ, Търновското читалище, Македонската дружина, Читалищата в Свищов, Шумен, Лом, Варна и др.

Вилаетският център Русе, Цариград, а също Видин, Свищов, Варна, Шумен и Търново, стават масонски центрове.

Мидхад паша - валия в Русе

Особено активен (от 1869 до 1872 г.) бил масонът Мидхат паша, който бил министър на правосъдието в правителството на Мохамед Рашид паша по времето на Абдул Азис. Той писал на султана да установи конституционно управление по образеца на западните демокрации. Така корупцията в страната щяла да бъде изкоренена и с новите закони щял да бъде въведен ред, равноправие и благоденствие.

По това време Русчук (Русе), центърът на Дунавската област (Туна вилает) представлява крепост, част от укрепения четириъгълник: Русе, Шумен, Варна и Силистра. Вилаетът обхващал земите от Ниш до устието на Дунава, като включвал и София. Управител (валия) става Митхад паша. По негово време се строи и първата железопътна линия Русе-Варна. В Русе имало консули на Англия, Франция, Австро-Унгария, Италия и почетни консули на Белгия, Холандия Германия, Гърция и Испания, всички масони. Според историците, реформите на Мидхат паша не довели до заздравяването на турската империя, но целта на Мидхат паша не е била да я заздрави, а да я реформира по западен образец.

Започва изпращането на българчета в европейските училища и бил отворен Лицея в Цариград, където всички преподаватели били масони. Ангел Кънчев пише на Никола Обретинов на 6 август 1870 г., от Табор:

“Много добре ще сториш да ми напишеш, ако искаш, в кратко, нещо за Програмата на Лицея, а особено туй, което следва ти миналата година там. (1869 б.м.)”

Става дума за Лицея на Мидхат паша в Галата, Цариград, отворен от правителството през 1869 г. За него има данни в писмата на държавния служител, масонът Х. Иванчо х. Пенчович до Русенската община, в които пише, че са избрани 4 русенски отлични ученици, изпратени да учат там на държавни разноски. Общо от страната те били 10. “Голяма привилегия за Русчук е това благоволение” – пише той.

Ролята на френското масонство

Тайните съзаклятия на българите в Румъния

През 1856 г. в Букурещ, Румъния, била създадена първата румънска ложа «Дунавска звезда» с редовен патент на Великия Ориент на Франция. Първомайстор бил изтъкнатият държавник Йон Братиану, посветен в Париж. Виж още

Българската академия на науките - масонска ложа от 1870 г.

През есента на 1969 г. в Букурещ се основава Млада България, промасонска тайна революционна организация по образец на италианските Карбонари. За нейно прикритие е учредено читалището “Братска любов”, ( и Българското книжовно дружество в Браила , прерастнало в Българската академия на науките (!).

Братя-масони са всички членове на комитетите в Букурещ, Браила, Гюргево, Одеса, Белград, Цариград, Русе, Свищов, Търново, Варна, Пловдив, Плевен и основателите на читалищата там.

Дейността на Букурещската ложа не замира. През 1869 г. Георги Живков съживява старите огнища в България. Левски се включва в това мероприятие и успява да изгради една напълно нова и независима от чуждите ложи българска революционна мрежа. Разбрали за това, може би "братя" я ликвидирват, след като обсебват архивите й.

От този момент истинските последователи на Левски, а по-късно и на Ботев, престават да вземат участие в революционната борба и тя се ръководи единствено от масони, провеждащи чужда политика в страната.

Това положение явно не се е променяло от края на 1872 г. до сега.

Ролята на англо-американското масонство. Корени.

 

Иван Ведър

(Данаил Николов - Михо- Ингилизинът -
Яни Инглез) - брат до живот на паши и лордове

В Цариградския клон на «Ориентал Лодж» през 1863 г. бил посветен и английският масон, роден в Разград - Данаил Николов (Иван Ведър), стигнал до най-висшата 33 степен.

Той ползувал псевдонимите Яни Инглез, Ованес ефенди, Иван Ведър, бил учител на децата на Мидхат паша, с когото бил в една ложа в Русе и в Цариград, получил образованието си в масонските учебни заведения - Медицинското училище в Букурещ, протестанското училище на о. Гонзо, пътувал по поръчение на братята си с мисии до Австралия и Америка, в Чикаго, където се намира главната ложа, работил във Ветово, Русе, Видин, в Червена вода, по железниците, в Махалата, Плевенско, като учител.

Рожденото му име е Данаил. Хайдутинът с еврейско име извършва убийство, променя името си и се укрива при съмишленици на остров Малта. Напълно поставил живота си на разположение на своите покровители, той добива необходимата подготовка за бъдещ "мисионер" в протестантския колеж в Ла Валета, усвоява много европейски езици, а също така латински и различни арабски наречия. Получава служба на английски търговски кораб, с който пътува между Лондон и Мелбърн. През 1852 г. е изпратен в Измир, масонски център от 1751 г., където между другото преподава езици на синовете на турските първенци. По време на Кримската война обикаля турските черноморски пристанища с шпионски мисии.

Пътя към властта и цената й

След време заради заслугите си получава служба като преподавател на езици в Роберт колеж в Цариград. Митхат паша става негов покровител. С височайшата му препоръка е изпратен на работа като преводач в управлението на Цариградската полиция, във Вътрешното и във Външното министерства. След това е изпратен със шпионска задача във Букурещ, където се опитва да се внедри в революционната мрежа на българите. Официално следва в Медицинско училище, а професорите д-р Протич и д-р Атанасович го преименуват още един път този път на "Ведър", вероятно защото с псевднимите "Яни Инглез" и "Ованес ефенди" би бил подозрителен сред православните българи и румънци, които е трябвало за шпионира в полза на Турция, Англия и Америка.

Ведър работи известно време в Манчестър. Връща се в Русе и се внедрява в революционните кръгове, като дава пари на Раковски. През 1863 г. се оженва и заминава за Цариград, където е кореспондент на различни европейски вестници и преподава в Роберт колеж. В същата година е приет в английската Ориенталска ложа №33 и получава номер 687. Заради особените си заслуги достига до най-високата 33-та степен.

С англо-турска мисия в България

Английският консул в Цариград го настанява на работа по проекта на жп линията Русе-Варна. С мисия да рекрутира мрежа от млади българи за английското масонство и да дава сведения за революционната дейност в страната. През април 1869 г. се включва в "интелиджънт сървиса" (тайната политическа полиция) в Русе, организирана по проект на Англия и Турция в столицата на Туна вилает - Русчук.

Ведър се връща в България и става "уважаван гражданин". Валията Митхат паша го взема за свой секретар по "вънкашната кореспонденция". Все по това време Ведър другарува със Захари Стоянов, Никола Обретенов, Велко Абаджиев, Пенчо Черковски. За тях той е нещо като наставник. Благодарение на него Захари станал помощник-библиотекар в прочутото русенско читалище "Зора", а след като взел Пенчо Черковски, библиотекаря на "Зора", при себе си на работа, Ведър настанил и Никола Обретенов на заплата в читалището на неговото място. Явно читалище "Зора" е била школата, през която от "слуга" се става "майстор". Стоян Заимов сякаш се опитва да даде на поколенията ключ към масоните - шпиони в "Миналото".

Мисията продължава.
В България след
Освобождението.

Основаването на ложа "Балканска звезда" в Русе

През 1880 г. Ведър има задачата да уреди в Русе първата явна масонска ложа в България - Etoile des Balkans (Балканска звезда), номер 134. До 1882 г. ложата наброява 27 членове, между които Захари Стоянов, (масон от Великият изток на Португалия), Никола Обретенов, генерал Върбан Винаров, Йосиф Клайн и др. В тази ложа инкогнито членувал и княз Александър Батенберг. Най-висока е, разбира се, степента на Иван Ведър.

Ложата се "приспива" през 1940 г. "Приспива" и всички свои дъщерни ложи. Не е ясно колко и как са "спали" братята от 1940 г. Архивът, финансите и документите за собственото недвижимо имущество са изнесени в чужбина. За Ведър се разказват легенди, непотвърдени от други източници, нито в страната, нито в чужбина. Но за дейност като неговата не се намират доказателства.

"Кланът"

Синът на Иван Ведър, Димитър, "бил не по-малко активен от баща си". Следвал в Брюксел, Лион и Хановер, завършва машинно инженерство. Димитър достига до 30-степен в английска масонска ложа. Той е създател и Майстор на Великата масонска ложа в България през 1914 г.

Успоредно с това основава небезизвестните гимнастически дружества в България и съюза "Юнак".

масонството в Турция