Първи ложи

От началото на 18 век в Турция действат ложи на различни ритуси.

I-ва ложа 1721-1826 г.

Истанбул

от 1748
нелегална

Махмуд I
забранена

англ. ложа
?

 

англ. посл. я спасява

Махмуд I
разтурена

St. Jean
d’Ecosse
des Nations
Rеunies 1751?78-1826


Измир

от Saint Jean d’Ecosse на Марсилия

1786 втора харта

“The Grand Lodge
of the Ancient and
Honourable Fraternity
of Free and Accepted
Masons of Turkey”
1856

Измир

*кап. Аткинсон

над 200 члена

 

три ложи 1856

Измир

200 члена

Аткинсон

Велика ложа на Турция
1857

Измир

 

Великия Ориент на Франция

Върх. с-т на висш. ст.
на Др. и пр. Шотл. обр. 1861 г.

 

Първи масони

Саид челеби

посл. - Фр.,
Велик везир

 

Турция,
Франция

 
 

конт д.Бонвал (Кумбарач Ахмет Осман п.)

френски офицер

   Турция, Франция

реорганизира турската армия

Луи XIV

Ибрахим
Мютеферик

 

I печатница

Гоулд

британски консул

Алепо

 
 

Александър
Дрюмон

Областен
Велик майстор на Ориента

Англия

 

Д-р Дионисиос Манасе

1764 г. Областен Велик майстор

Азиятска Турция и Армения.

 

Мустафа
Рашид паша

посланик в Лондон,
Велик везир

закон за реформа

 

лорд Ридинг

 

*кап. Аткинсон

ирландски офиц. 47-ма Брит. див.

 

   

* През 1856 г., като ирландски офицер в 47 Британски регимент,
капитан Аткинсон образува ирландска ложа и посвещава 200 души, но след като присвоява целия фонд,
изчезва с парите.
[Назад] [Индекс] [Напред]