начало
БРЦК

Българско национално-революционно движение - 19 век.

Из писма на дейци на БРЦК и други политици

Ерата  Раковски

Ерата Левски  

Комитетите

Ерата на външните намеси

Георги Консулов - съратник на Левски от Пазарджик:

" Вярвах в успеха на делото за освобождението на България чрез въстание, докато беше жив Левски. На неговия
план за подготовление на народа за въстание, на неговата осторожност, на неговото сериозно отнасяне към това
мъчно дело възлагах надежди за успеха му. В успеха на въстанието, готвено и обявено от Бенковски, аз не вярвам. "Щастливите" последствия от това въстание се дължат на сили, чужди нему."

начало
БРЦК