индекс

 

Отражението на масонството
в България

 

Георги Сава Раковски и Тайната дружина
на верните приятели в Цариград

Раковски е бил посветен член на гръцка, Белградска и на
Букурещска ложа.
Не случайно е наречен "българският
Гарибалди".

Той съдействува за образуването на българската ложа
"Тайната дружина на верните приятели" в Цариград през
1861 г. по образец на карбонарите в Италия.

Основатели стават Стоил Попов и Йосив Дайнелов. В нея членува
и Васил Левски, посветен от Стоил Попов от самото и
основаване, за което Левски казва в писмо, че се е клел
от лятото на 1861 година. Други участници са Стефан Илич,
Димитър Гешоглу, Марко Балабанов, д-р Стамболски,
хаджи Иванчо хаджи Пенчович , Киро Попов, Атанасаки
Стоянович.

В спомените на д-р Стамболски намираме едно доказателство
за членството на горепосочените:

"Тук, в кантората на Кира Попова, който беше уведомен
от Илича за дохождането на Левски и гостуването му в
къщата на х. Иванча на остров Халки, Киро си прехапа
устните и се чудеше на смелостта и куража на гостенина,
така и на гостоприемеца. Троицата се съгласиха да посъберат
малко пари и от находящите се сега останали в Цариград
верни
приятели на тайната дружинка
, за да ги занесе Илич на утрото
в понеделник и ги предаде на Левски, тъй като във вторник
последният трябваше да отпътува с парахода за Булгас."

"Тайната дружина" и Раковски започват да създават
първата мрежа от съзаклатия в страната посредством
изпращането на емисари и агитатори, набиращи кадри
за Първата българска легия в Белград. Агитацията
се води и чрез писма и прокламации в пресата, предимно
чрез "Дунавски лебед" на Раковски. Писмата на
Раковски ни дават представа за обхвата, за бъдещи
участниците във въоръженото народно въстание и за
пропагандаторите по места.

"Какво чакаме вече ний?... Защо днес като цял свят
ся е надигнал за гражданская си свобода, ние да стоим
още да се лъжем с религиозния си?...Правото и български
да ви кажа, че тия тук младежите решихме да търсим
онова спасително средство, чрез което другите народи
са сполучили желанието си. Една само заповед чакаме
вси от Вас и тогава един път едно движение в Старая
планина под предводителството заспалого лева, та да
викнеме: Свобода или смърт юнашка." - из писмо на
Стоил Попов до Раковски.

Така Левски започва дейността си под клетва през 1861 г.,
рекрутиран от Стоил Попов. През 1866 г. по предложение
на Гюргево (Б. Запрянов), се поставя начало на стройна
промасонска организация с център извън страната. Теорията,
че масоните не се занимават с политика, е безобразие. Няма
революция или преврат на земята, които да не са организирани
от масони. Няма и смяна на правителство или режим след
революция, които да не е отново тяхно дело. И винаги
организиращата централа се намира извън страната.

През 1867 г. Раковски изработва програма и устав за
организацията, според които България да се освободи
с помощта на чети, подготвяни отвън и действуващи в
страната.

Привременното тайно
гражданско военно началство

определило законите на първото нелегално правителство,
поставящо движението на полувоенни основи, съобразно
целите на бъдещото въстание и условията на момента.
Четите от 1867 и 1868г. са стъпка към осъществяване
плана на Раковски за освобождението на България.
Тогава целта била не да се вдигне народа на въоръжено
въстание, а да се подготви от четите и да се провери
готовността на народа за бъдеща борба, определена от
обстоятелствата в Европа. По този въпрос се разделят
мненията в революционните среди: едни били за
непосредствено въстание посредством чети отвън, други -
за изчакване на благоприятен момент и подготвяне на
народа в страната, без да се разчита на помощ отвън,
а революционните методи да се заменят с еволюционни -
просветителски и реформаторски.

Грубо погледнато, етапите могат да се разделят по
следния нацин:

1861 - 1866 г. - Раковски
1867 - 1869 г. - Раковски
1869 - 1872 г. - Левски
1873 - 1875 г. - (Каравелов)
1875 - .............манипулации в сянка - псевдо-комитети
(анти-народни чужди влияния, направляващи
"народните" въстания: Стамболов, Обретенов, Заимов, З. Стоянов)

масонството в Турция