Приятели

АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Начало
Имена
Ложа Али Коч 
Зора-Русе
Каравелов
Книга

 

index

Приятели

Свобода, правда, народност!

По време на следването си в Белград, 1867 – декември 1869, Ангел Кънчев се запознава със сръбски младежи-революционери. През учебната 1868-1869 г. управата на артилерийската школа разкрила “тайно дружество”. В него били съвипусниците на А. Кънчев: Танасие Стоянович от Неготин, Светозар Протич от Крушевац, Йован Бесарович, чието семейство било преселено от Сараево в Белград, Михаил Симич от Белград и Джордже Димич от Смедерево, който бил отстранен от школата, или както пише масонът от ложа "Али Коч" и директор на кадетската школа - капитан Зах, “уволнен, по-скоро изгонен от служба заради републикански лудо-глупости.” Няколко души от випуска на Драголюб Вучкович били деградирани....

Някои от биографите на Кънчев споменават, че той е влязъл във вързка със сръбската младежка група “Омладина”. Между няколкото писма, които изпратил за Сърбия по Иван Н. Попов, имало едно и до съвипусника му Коста Радославевич, който бил признатият първенец на випуска, родом от Ягодина.”

Приятел на Кънчев е и Иван Стоянов от Русе, на когото през 1871 г., на връщане от Румъния, новопосветеният в делото революционер подарява снимка с посвещението:

"Към българите!... Българине! Юнашки сине! Престани да бъдеш роб! Доста си търпял иго! Доста и премного! - На небето е додеяло, а на земята дотежало да слуша твоите въздишки. - Погледни в слънцето на правдата и виж що е свобода. - Пожелай я от все сърце, пробуди се и извикай: свобода! - Земята ще отекне: свобода! - Просвети се и повикай: правда! - Небето ще се отзове: правда! - Подкани се и затръби: народност! - Хиляди юнаци ще се провикнат: народност!!!! А. К-в

Ложата, в която Кънчев членува през 1871 г. има за мото:

Свобода, правда, народност!

Това значи, че тя е българска по характер и революционна, а не просветителска и че това е същата ложа, в която членува и Левски от 1861 г.

 

© 05.03. 2003