Кънчев

АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Индекс
Имена
Ложа Али Коч 
Зора-Русе
Каравелов
Книга

masonry

Документи

Най-вдъхновеният пропагандатор
за Демократска Република

Главни дати в живота му

1850 г. роден в Трявна
1860 г. преселва се в Русе
1861 г. учи във Варошкото уч. при П. К. Арнаудов
1866 г. член на читалище "Зора" при Драган Цанков
1865 - 1866 г. отличник на Болградската гимназия
1866|67 - 1869 г. учи в Белградската артилерийска школа
март-април 1868 Въведен в масонство в Белград? Срещи с Левски
05.12.1869 г. чин поднаредник и първо офицерско звание
1869 г. легист в Белград при капитан Драгошевич
1870 г. връща се през Турну Мъгуреле в Русе
есента на 1870 г. чрез Мидхат паша в Табор учи агрономство
1871 г. член на ч-ще "Постоянство" в Табор, изнася сказки
01.07. - 13.08.1871 Белград
16.08.1871 Турну Мъгуреле
09.06.1871 Левски и Кънчев в Елена - среща със Сава Кършовски
17.08. - 25.08.1871 Русе
27.08.1871 Ловеч
от края на септ. 1871 Карлово, Хисар - обикаля с Левски и Общи - заместник
октомври 1871 Кънчев приел част от архива на Левски с писма от Галац
11.11.1871 Трявна - с Левски - "комитет-читалище Тудолюбие"
11.01.1872 Русе
12.02.1872 Русе
03.03.1872 Русе

Ангел Кънчев Ангелов, син на Кънчо Ангелов, е роден на
11 ноември 1850 г. в Трявна.

Баща му е от колибите Околиите, Тревненско, от бедното
семейство на поп Никола, който се изселил в Трявна.
Кънчо Ангелов взема участие в четата на капитан дядо Никола.
Майката на Ангел, Гана Пандурска, е сестра на Недялко
Пандурски, емигрант в Румъния, приятел на Христо Ботев.
Детските си и ученически години Ангел прекарва в Трявна,
ученик е на П. Р. Славейков, който е възхитен от неговата
интелигентност. Дюлгерлъка на баща му не вървял и
семейството се установява в Русе през 1860 г.

В Русе учителят му Петър К. Арнаудов забелязва
изключителния ум на Ангел. Поради будността и благородния
му характер той е избран от Драган Цанков за стипендиант в
Болградската гимназия (1866 г.).

Завършил с успех през 1867 г., той се прибира в Русе, но
минавайки през Букурещ и Гюргево научава от Димитър Горов,
че в Белград има военно училище, което подготвя офицерски
кадри за бъдещата българска армия. През 1867 г. Кънчев
заминава за Белград и се записва в Артилерийската школа.

В Белград той влиза във връзка с Левски, Панаьот Хитов,
Димитър Общи и Любен Каравелов. През 1868 г. пише
възванието "Към българите" в "Дунавска зора".

19 век, времето на национално-освободителните движения, е
и период на заблудата, че чрез масонството и тайните
съзаклятия народите са в състояние да променят съдбите на
нациите. Най-преданите патриоти се подлъгват по тази
илюзия, поддържана от западните правителства и погубват
живота си, лишавайки страната си от бъдеще. Оцеляват и
запазват позиции в бъдещото управление само онези, които
продават съвестта си и довеждат страните си до все нови и
нови бъдещи катастрофи. Някъде се пише, че Ангел е станал
масон в Букурещ през 1864 г., но едно от условията за приемане
в ложа е навършването на 18 (21) години., така че Кънчев не е
бил приет преди 1868 г. През 1864 г. е бил дете на 14 години.
Най- вероятно приемането му в ложа е станало след навършването
му на пълнолетие, т.е. след 11 ноември 1868 г. На една от снимките,
достигнали до нас, той е с униформа, на която ясно личи
шестолъчната звезда - знак на масоните. Снимката явно е правена
след приемането му в "братството".

През декември 1869 г. Ангел Кънчев напуска школата и се връща
в Русе, а през 1870 г. е изпратен в Табор, Чехия, в земеделското
училище, за да поеме ръководството на Образцов чифлик след
завършването му. Сигурно е, че по това време вече е бил масон.
Някой смятат, че е бил приет в ложата на Мидхат паша в Русе,
в която членували Иван Чорапчиев и Петър Златев. Дори и да
е приел подобно членство, младият Кънчев е пренадлежал по
сърце и дух на българската кауза - той винаги е бил славянофил,
русофил и най- вече - българин, като Левски.

Без да завърши, той се включва в революционното движение и
става заместник на Левски в България. Ако клетвата му пред
Левски и ВРЦК е имала по-дълбоко значение за младия
революционер, може да се обясни от къде идва предателството,
последвало от нарушаването на другата клетва - масонската,
което се наказва със смърт.

Учредител на разградския Б.М.Р.Ц.К. "Искра"

Левски дава на Кънчев бланки и разписки под точен брой
и номер, за да ги разпространява при образуването на
комитетите. Кънчев не оставя такива разписки в Русе,
а в Разград, където образува комитет.

Той лично учредява разградския Б.М.Р.Ц.К. "Искра".
На бланката, издадена за този комитет, печатът е с лъвче,
което е с коронка и държи меч в дясната и кръст -
в лявата ръка. Надписът гласи: "Български централен комитет
в Българско".

Писмо на читалище "Зора" по повод статия
във вестник "Дунав" за смъртта му

Русе, 2 априлий 1872 г.

Достопочтеннейшивие и родолюбивие господа,

Дописката, коята е поместена в 663-619 брой на вестник "Дунав" от 27 март 1872 г.
е със самото си написание общо въз целий български народ от една страна,
следователно петно и въз града ни, от друга, строго и неправилно ся сили да
компрометира съгражданите ни. Тая, както и други подобни клеветнически дописки,
защото извират от вечната завист на някои наши непримирими неприятели, е скроена
със задни мисли, не за друга, но вероятно само да се даде място и време за отмъщение,
освен това и да има подозирувание на всяко черковно и друго богоугодно наше
обществено заведение. Членовете на родолюбивата ни община вярваме, че са
разбрали много по-добре духът на речената дописка, която е земана от грецкий
вестник "Висантис", разбирате какво семе иска да сее между народа ни и
правителството ни. Последствие на това заявление от страната на в-к "Дунав",
официалний лист на Дунавска област, читалищното настоятелство реши писмено
да съобщи на общината, като й яви същевременно да направи едно изложение, да
стани и да се прати за обнародвание както във вестник "Дунав", тъй също и в
българските и французки вестници осветление на публиката и за предпазувание
от всяко съмнение, което може да се допусни от правителството на страната.

Със съгласието на всичките членове и в името на истинното уважение към
Императорското правителство, читалищното настоятелство умолява и всячески иска
потребните и прилични постъпки в тия и други подобни случки от страна на Общината
ни.

С приличните почести сме за всякога ваши покорни.

За настоятелството
Председателят

 


© 2003