Из писма на дейци на БРЦК и наши революционери

Писма на Левски

Христо Марков  до Панайот Хитов (Белград)
11 септемврие 1868, Крайова
(Румъния)

Поздравление, Панайот Хитов, в Белград.

...като се въоръжават неколко българи с Василя Калоферец, който беше в четата
ти, улавя ги влашкото правителство и ги притваря. А за Тоте войвода, какво
е затворен, става една неделя, в Букурещ. И твърде е строго по всичката
Влахия и са в подозрение тези хора, които следват тази работа.

И Дяконът е бил затворен неколко дена, но са го пуснали чрез раната да се цери...

Тодор Ковачев (Турну Мъгуреле) до Хитов (Белград)
5 септември (16) 1869 г. Турну Мъгуреле

...Левски дойде от панаира. Питах го за добитъка - твърде е слаб и ще го зазимува
за напролет, според мнението негово. Идеше от Голямото село (Букурещ б.м.).
Отиде през Александрия за Голямото село.

9 септември 1869 г. Турну Мъгуреле

... За В. Левский ви явих преди една седмица, че замина за Александрия - атлия -
тъй е минал от Турско,
но къде отива, кога ще се върне, не ми яви, щото немах
време да разговаряме подробно. Каза, че ще ми пише...

16 септември 1869 г. Турну Мъгуреле

Последното ви от 10 того месеца радостно приех и съдържанието му добре проумях.
За чудо ми е две мои писма как да не сте приели...
В известие (да ви е), че
Д. Косовец пристигна и го изпратих благополучно...

...В. Левский премина конник и замина за Голямото село. Като се върне, ще се
разговорим подробно...

Данаил Попов (Турну Мъгуреле) до Панаьот Хитов (Белград)
началото на 1871 г.

Г-н П. Хитов, в Белград,

... Вий сте в Белград отишле с цел, за да видите каква политика държи
сръбското правителство срещу нас
...

...Те отсреща (в Българско б.м.) ето какво ни отговарят:...откакто се видиме
приготвени, тогава може да проводиме представители, защото тогава ще можеме
да докажеме на правителството сръбско, че всичко имаме готово. И то, ако би да
се откаже да не вземе участие, ний ще си почнеме работата и ще ги оставиме
тях на страна, а те, като видят, че работата ни е узряла и сериозна, вярваме,
че тогава само ще дадат съчувствие. Иначе, знаете, кои са сръбските
владетели и колко пъти са ни подлагали динена кора
и сме останале досега
тъй, както видите...

Отговорете без друго: Д. Попов

Филип Тотю (Одеса) до Данаил Попов (Турну)
20 февр. 1871, Одесса

Приятеле,

Писмото ви получих на 2 февруари настоящата година и писаното ви разумях...
Като ви е известно на букурещските българи делата и скверните им постъпки,
можеме ли ний равнодушно да си изказваме чувствата на тях?

Что се касае за Панаьота, той вече станал български дипломат, с когото като
нас хора не са приети от негова светлост...

За отсрещните българи обади ми истината... Кой казва, че емигрантите се
гордеят и не щат да имат споразумения с тях?

начало
БРЦК