Писма на Левски

Господин Панайоте,

... И длъжни сме да Ви почитаме, защото сте и най-главният ни войвода още от началото на скупщината.

Чух, че си щял да отиваш във Влашко. Аз от 67-мо (1867 г.) досега не съм имал чест да сте се доверили на мен, да ми кажете по нещичко истинно. Но пак Ви моля и познавам за най-искрен и пръв любимец български, да дойдете при мен или да Ви пиша какво аз мисля да правя и ще го направя, ако рече Бог с Ваше позволение, ако го намерите благосклонно...

Ваш знаменосец: В. И. Ль-ский

април 1868 г.

Левски до Филип Тотю в Одеса

...С факт имам да докажа, че руски агенти съм имал на работа, без да знам. В 69-то лято препоръчания един от одеските българи за добър помощник на българите, пък не излезе така. Улових му няколко шарлатанлъци и хайде, откъдето е дошъл.

18.04.1871

 

( Пример:

02.12.1872
Найден Геров до Евлоги Георгиев в Букурещ

Господине Евлогие,

...Местните началства най-после издирили хайдутите, които са българе... Всичко това е работа на бивший дякон Василий Левски, карловец, който 3-4 години ходи из България да проповядува, че уж има някакъв комитет, който приготовлява освобождението на българите, и е излъгал мнозина да му се поведат...)