Първи ложи

От началото на 18 век в Турция действат ложи на различни ритуси.

 

I-ва ложа
1721-1826 г.

Истанбул

от 1748
нелегална

Махмуд I
забранена

англ. ложа
?

 

англ. посл.
я спасява

Махмуд I
разтурена

St. Jean
d’Ecosse
des Nations
Rеunies 1751?78-1826


Измир

от Saint Jean d’Ecosse на Марсилия

1786 втора харта

“The Grand Lodge
of the Ancient and
Honourable Fraternity
of Free and Accepted
Masons of Turkey”
1856

Измир

*кап. Аткинсон

над 200 члена

 

три ложи
1856


Измир

200 члена

Аткинсон

Велика ложа
на Турция
1857

Измир

 

Великия Ориент на Франция

Върх. с-т
на висш. ст.
на Др. и пр.
Шотл. обр. 1861 г.

.    

Първи масони

Саид челеби

посл. - Фр.,
Велик везир

 
 

Турция,
Франция

 
 

               конт    д.Бонвал (Кумбарач Ахмет Осман п.)

 

  френски офицер

   Турция, Франция

      реорганизира
турската армия

Луи XIV

Ибрахим
Мютеферик

 
 
 
 

    I печатница

Гоулд

британски консул

Алепо

 
 

Александър
Дрюмон

Областен
Велик майстор на Ориента

Англия

 

Д-р Дионисиос Манасе

1764 г.
Областен
Велик майстор

Азиятска Турция
и Армения.

 

Мустафа
Рашид паша

посланик в Лондон,
Велик везир

закон за реформа

 

лорд Ридинг

 
   

*кап. Аткинсон

ирландски офиц.
47-ма Брит. див.

 

   

*През 1856 г., като ирландски офицер в 47 Британски регимент, капитан Аткинсон образува ирландска ложа и посвещава 200 души, но след като присвоява целия фонд, изчезва с парите.